Tarjoamme seuraavia palveluja:

Isännöinti:

Korjaukset, suunnitelmat, selvitykset, sopimukset, kulutusseuranta, tarkistukset, luvat, ilmoitukset, valvonta jne.

Vesi-isännöinti;

Vesiosuuskuntien hallinto ja taloushallintopalvelut; toimitusjohtajan palvelut ja hallinnon hoitaminen, laskutus, laskujen maksu, kirjanpito, perintä, tilinpäätös

Toimistopalvelut:

Osakasrekisteri, avainrekisteri, viestintä, kokouskutsut ja -pöytäkirjat, tilinpäätökset, ilmoitukset jne.

Tilitoimistopalvelut:

Laskujen maksu, kirjanpito, tositteet, perintä, laskutus, tarjouspyynnöt ja -vertailut, tilinpäätökset, ilmoitukset jne.

Erilliskirjanpito:

Tilinpäätökset, veroilmoitukset, vakuutusilmoitukset, omistajailmoitus ja muut liitännäistiedot jne.