Muutostyöilmoitus, tee ilmoitus vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloittamista

Muutostyöilmoitus, tee ilmoitus vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloittamista

Sending

Huoneistojen muutotyöstä säädetään asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009(1599) 5. luvussa, 1-8§

5 luku

Muutostyöt

Osakkeenomistajan suorittamat muutostyöt
1 §
Oikeus muutostyöhön osakehuoneistossa

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Tällaisen muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen.

Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.

Myös osakkeenomistajan lisärakentamistyöhön sovelletaan, mitä tässä ja 2–8 §:ssä säädetään muutostyöstä.

Tämän luvun säännöksiä osakkeenomistajan suorittamasta muutostyöstä ei sovelleta sellaiseen muutostyöhön, joka on tehty ennen asuntokauppalaissa (843/1994) tarkoitetun rakentamisvaiheen päättymistä.

Muutostyötä koskevien tietojen antamisesta isännöitsijäntodistuksessa säädetään 7 luvun 27 §:ssä ja yhtiön velvollisuudesta säilyttää muutosta koskevat tiedot 7 luvun 28 §:ssä.

Vahingonkorvausvastuusta säädetään 24 luvussa.

2 §
Ilmoitus muutostyöstä

Osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Ilmoituksen antamiseen tiedoksi toiselle osakkeenomistajalle, ilmoituksesta aiheutuvien kulujen korvaamiseen ja ilmoituksen sisältöön sovelletaan, mitä 4 luvun 7 §:n 2–4 momentissa säädetään kunnossapitotyötä koskevasta ilmoituksesta ja siitä aiheutuvien kulujen korvaamisesta.

 

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle mm. seuraavan tyyppisistä muutostöistä:

–          saunan rakentaminen asuntoon

–          kylpyammeen poistaminen ja tilan muuttaminen suihkunurkaksi

–          kylpy- tai suihkutilan lattia- ja seinäpinnoitteiden uusiminen tai korjaaminen

–          parketin tai laatoituksen asentaminen (huolehdittava erityisesti kosteus- ja äänieristyksestä)

–          pyykinpesu- tai astianpesukoneen liitoshanojen lisääminen tai sijaintimuutos

–          lämpöpattereiden poistaminen tai siirtäminen

–          erillisen ilmanvaihtopuhaltimen asentaminen keittiöön tai pesutiloihin

–          kW-määrältään suuritehoisen (yli 2200 W, 16 A:n sulake) sähkölaitteen uudet johdotustyöt

–          TV-antennipistorasian paikan siirtäminen tai lisäpisteen rakentaminen tai oman antennin asentaminen

–          aukkojen ja kolojen tekeminen kantaviin seiniin, lattiaan tai kattoon

–          taloyhtiön kanaviin, putkistoihin ja johtoihin kohdistuvat muutostyöt

–          kevytrakenteisen väliseinän poistaminen tai lisäseinän tekeminen

–          keittiökalustemuutokset, joissa vesi- ja viemäripisteet siirretään eri kohtaan

–          ikkunapuitteiden ulos näkyvien sisäosien maalaaminen entisestä poikkeavalla sävyllä

 

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole seuraavista muutoksista:

–          kattojen ja seinien maalaaminen sekä tapetointityö kuivissa tiloissa

–          keittiökalusteiden uusiminen

–          kiinteiden säilytyskomeroiden lisääminen

 

Taloyhtiön edustajan lausunto:

Taloyhtiön isännöitsijä tai hallitus ilmoittaa kantansa osakkaan muutostyöselvitykseen – hyväksyykö yhtiö osakkaan ilmoituksen selvityksineen, asettaako yhtiö työlle ehtoja haitan tai vahingon välttämiseksi (esim. asennettavien putkien lisäeristäminen) tai kieltääkö yhtiö osakkaan muutostyön. Taloyhtiö ilmoittaa lisäselvitykset, jotka osakkaan tulee toimittaa (esim. täydennys puutteellisiin työtapaselostuksiin tai lvi-suunnitelmiin). Yhtiöllä on myös velvollisuus ilmoittaa työstä sellaiselle yhtiön toiselle osakkaalle, jonka huoneiston osaan tai tilojen käyttöön toisen osakkaan työ voi vaikuttaa (esim. lattiapinnoitteen muutos alakerran osakkaalle).

Valvonta:

Taloyhtiö ilmoittaa työvaiheet, jotka yhtiö haluaa tarkastaa ja jotka osakkaan tulee ilmoittaa yhtiölle tarkastusten mahdollistamiseksi (esim. vesieristyksen tarkastus). Osakkeenomistaja on velvollinen sallimaan yhtiön edustajalle pääsyn huoneistoon muutostyön valvomiseksi.